Lymfmassage inkl. Zonterapi/Reflexiologi

En kraftfull behandlingsform som rensar ut och balanserar/låser upp kropp, organ, leder, muskler, cirkulationssystem och hormonsystem. Har en lugnande effekt på nervsystemet, löser upp spänningar, ökar blodgenomströmningar och utrensning av slaggprodukter sker i hela kroppen.

Behandlingen ger en djup avslappning, vilket är en förutsättning för att kroppen ska kunna återhämta sig.

Pris: Se BokaDirekt.se

För att främja lymfflödet under behandlingen får du ligga på en IR-madrass med infrarött ljus som har visat sig att vara en effektiv metod att förbättra lymfsystemets lymfflöde.

Det grundläggande med Zonterapi/fötter: Är att behandlingsmetoden utgår ifrån att hela kroppen finns representerad i zoner under fötterna (även händer, ansikte och öron har zoner). På fötterna finns olika reflex-zoner/områden som motsvarar bland annat organ, kroppsdelar, skelett, muskler, lymfsystem och hormonsystem.

I Zonterapin används olika grepp och trycktekniker för att komma åt de olika zonerna/områdena i foten som representerar kroppens olika organ, kroppsdelar och olika systemen.

Zonterapin är en behandlingsform där hela kroppen nås och regleras.

Genom behandlingen får man igång blodcirkulationen och hela kroppens energicirkulation kommer igång – slaggprodukter rensas ut, spänningar i kroppens olika områden löses upp och cirkulationssystemen balanseras upp.

Därefter Lymfmassage som är en mjukt stimulerande, djupt avslappnande behandling som minskar stress/inflammationer i kroppen. Framförallt har Lymfmassage en utrensande egenskap av kroppens slaggprodukter. Lymfmassage hjälper lymfsystemet att öka transporten av överskottsvätska och slaggprodukter från vävnaden och tillbaka till blodbanan för att rensas och transporteras ut ur kroppen.

Önskar du att gå på regelbundna behandlingar: Bonuskort 4ggr. Det ger dig 10% rabatt